Tilbakestill
Boliger
Juridisk råd

Informasjon og annonsering

 
Våre nettsider gir informasjon om de ulike tjenestene som Sunterra Real Estate Spain SL tilbyr, og informasjon om boliger vi har til salg, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. 
 
Lenker:

Lenker til eksterne internettsider, er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. Sunterra Real Estate Spain SL er ikke ansvarlig for innholdet på internettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av 3.part eller annen informasjon som presenteres på eller via disse internettsider.
 
Sikkerhet og personvern
Sunterra Real Estate Spain SL lagrer personopplysninger kun for å yte dei den servicen som tilbys fra nettsiden. Sunterra Real Estate Spain SL lagrer data fra bestillings- og kontakskjemaer på nettsiden og behandler disse dataene i henhold til
Personopplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31)
 
Rettigheter
Alt innhold på nettsidene er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengelig gjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

© 2023 Sunterra Real Estate Spain SL    Juridisk merknad    Privatliv    Cookies    Web kart Design: Mediaelx